COMPETENŢE PROFESIONALE

Competenţe generale

  • Competenţe ştiinţifice de cunoaştere a materialelor în raport cu relaţia COMPOZIŢIE-PROCESARE-STRUCTURĂ-PROPRIETĂŢI
  • Abilităţi de utilizare a metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor şi a aparaturii care asigura determinarea acestora.
  • Capacitatea de adaptare la noile tendinţe de evoluţie şi dezvoltare în domeniul (bio)materialelor.
  • Capacitatea de a lucra în echipa, dar şi independent şi creativ la soluţionarea unei probleme şi comunicarea  rezultatelor.

Competenţe specifice

  • Cunoaşterea fundamentală a noţiunii de biocompatibilitate cu toate implicaţiile sale în Ingineria medicală.
  • Abilitatea de alegere şi selecţie pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, ceramice şi polimerice) utilizate în sfera implantologiei şi proteticii osoase şi dentare.
  • Cunoştinţe privind efectele structurale şi constituţionale ale prodeelor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale.
  • Pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale.
  • Capacitatea de a efectrua lucrări de cercetare privind investigarea şi testarea biomaterialelor.