LICENȚĂ2017


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorADMITERE LICENȚĂ

LOCURI FARA TAXA

sesiunea IULIE - SEPTEMBRIE  2017


ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

24 - 31 IULIE 2017, luni - vineri, orele 9.00 - 13.00

AUGUST 2017, luni - vineri, intre 9.00 - 13.00

1 - 08 SEPTEMBRIE 2017, luni - vineri, orele 9.00 - 16.00

la secretariatul facultăţii

(060042 Splaiul Independentei 313, corp J, etaj 1, Bucuresti, Romania, Tel: 021 4029624, 021 4029566, 021 4029586,  Fax: 021 3181017)     

SUSŢINERA PROBEI INTERVIU

la momentul inscrierii

MODEL PROBA INTERVIU


De ce sa aleg Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor ?


ADMITEREA

la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se face pe baza mediei ponderate între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %),

IN ZIUA INSCRIERII !!!!!!!!!


OFERTA EDUCATIONALA


LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!


        INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

   INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI  (4 ani)

INGINERIA MATERIALELORINGINERIE ECONOMICĂ

       

INGINERIE MEDICALĂ                  
INGINERIA MEDIULUI


Domenii de specializare (Ingineri zi – 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor


DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale


DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

Specializare: Inginerie medicalăDOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor:
3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata);
Diploma de bacalaureat în original (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea Iulie 2017  pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu – original);
foaia matricola eliberata de liceu (original);
copie a certificatului de nastere;
adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati).

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:
Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);
Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
Burse în universităţi de prestigiu din Uniunea Europeana (programe Erasmus +);
Consiliere şi oferte de locuri de muncă in specialitate pentru studenti si absolvenţi
Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
Excursii de studii;
Stagii de practică;
Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.
Posibilitatea continuării studiilor prin 8 programe de MASTER (2 ani) şi doctorat (3 ani).


Companii partenere – ANGAJATORI

RENAULT ROMÂNIA, REMAT HOLDING, Camera de Comerț și Industrie, I.C.E.M., IPROLAM, WURTH ROMÂNIA,

DOOSAN-IMGB S.A. BUCUREŞTI, ARCELORMITTAL, FRANKSTAHL, TENARIS SILCOTUB, Forja ROTEC Buzău,

UZINSIDER, INCD Protecția Mediului București, IMNR, VIMETCO, ALRO SLATINA, LAROMET, AS METAL,

DUROTERM, TIMKEN, Companii industriale cu departamente specializate în materiale și controlul calitatii etc.


“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIMsitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor


ORGANIZEAZĂ

ADMITERE

FĂRĂ

EXAMEN

(concurs de dosar)

în sesiunea iulie 2009

335 locuri


înscrieri în perioada 13-18 IULIE,

060042 Splaiul Independenţei 313,corp J,

sector 6, Bucureşti, România

Tel./Fax:021-3181017

web: www.sim.pub.roADMITERE

IULIE – 2009

Număr de locuri propuse:
335

repartizate astfel:


LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET

Ø INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

· 165 locuri fără taxă

Ø INGINERIE MEDICALĂ (4 ani)

· 40 locuri fără taxă

Ø INGINERIE ECONOMICĂ (4 ani)

· 40 locuri fără taxă

Ø INGINERIA MEDIULUI (4 ani)

· 40 locuri fără taxă

LOCURI NESUBVENŢIONATE DE LA BUGET

· 50 locuri CU TAXĂ


Facultatea

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

oferă în perioada şcolarizării:

Ø Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale

Ø Burse în străinătate (programele Socrates şi Leonardo)

Ø Cazare în căminele facultăţii

Ø Acces la laboratoarele IT, multimedia, de specialitate, biblioteci şi bazele sportive ale universităţii

Ø Participare la contractele de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti


CONCURSUL DE DOSARE


Înscrierea candidaţilor

13-17 iulie 2009,
zilnic între orele 9-16,
18 iulie 2009
între orele 9-13

la secretariatul facultăţii


Departajarea candidaţilor înscrişi se va face luând în considerare rezultatele de la examenul de bacalaureat şi din timpul liceului cu următoarele ponderi:


Ø 20% Media examenului de bacalaureat

Ø 40% Media din anii de liceu la disciplina Matematică

Ø 40% Media din anii de liceu la una din următoarele discipline:

·Fizică

·Chimie

·EconomieActe necesare pentru înscrierea candidaţilor:

- foaia matricolă sau adeverinţă de la liceu cu mediile din anii de studiu la disciplinele mai sus menţionate;

- trei fotografii tip buletin;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2008 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute;

- certificatul de naştere în copie legalizată;

- adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul la care candidează.

PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


¨ Ingineri – 4 ani

Ø Domeniul Inginerie şi Management

Specializări:

· Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

Ø Domeniul Ştiinţe Inginereşti Aplicate

Specializări:

· Inginerie medicală

Ø Domeniul Ingineria Materialelor

Specializări:

· Ştiinţa materialelor

· Ingineria obţinerii materialelor metalice

· Ingineria procesării materialelor metalice

Ø Domeniul Ingineria Mediului

Specializări:

· Ingineria şi protecţia mediului în industrie

¨ Masterat – 1,5 ani (3 semestre) în domeniile:

Ø Ingineria Materialelor

Ø Inginerie Medicală

Ø Inginerie Economică

Ø Ingineria Mediului

¨ Şcoala academică postuniversitară

Ø Ingineria şi managementul afacerilor în domeniul materialelor metalice

Ø Proiectarea materialelor avansate

¨ Doctorat Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorINGINERIA MATERIALELOR

Domeniul materialelor este un sector foarte activ şi în plină evoluţie care oferă studenţilor o pregătire pluridisciplinară pentru realizarea produselor concu-renţiale de calitate şi înaltă tehnologie.

Inginerii de materiale se găsesc la răscrucea diferitelor discipline inginereşti fiind formaţi pentru a interacţiona cu alte specialităţi.

În momentul actual apar pe piaţă produse şi aplicaţii, posibile doar prin utilizarea de procedee şi materiale noi: nanomateriale, biomateriale, materiale inteligente, materiale biodegradabile şi materiale biomimetice. Aceste noi tehnologii vor continua să îmbunătăţească şi să revoluţioneze calitatea vieţii noastre în secolul 21 şi să plaseze ingineria de materiale în centrul schimbărilor şi tehnologiilor avansate.INGINERIA MEDICALĂ

Domeniul ingineriei medicale îşi propune să pregătească ingineri care să desfăşoare activităţi de concepţie, alegere şi realizare de biomateriale, tehnologii de procesare a acestora şi utilizarea lor (instrumentar medical, implanturi, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale). De asemenea viitorii absolvenţi vor dobândi cunoştinţe despre utilizarea aparaturii medicale de diagnosticare, investigare, analiză şi tratament, precum şi a unor tehnici de investigaţie clinică.

Prin disciplinele prevăzute în planul de învăţământ ale acestui domeniu de frontieră între inginerie şi medicină, absolvenţii vor avea o pregătire inter-disciplinară şi vor acumula cunoştinţe care să le permită ulterior găsirea unui loc de muncă în spitale, industrie, cercetare sau medii academice, în activităţi ce includ obţinerea de noi materiale cu biocompatibilitate ridicată; proiectarea, dezvoltarea şi întreţinerea dispozitivelor medicale; în managementul unităţilor medicale.INGINERIA ECONOMICĂ

Pregătirea multidisciplinară a studenţilor în domeniul ingineriei economice in industria de materiale se axează în următoarele direcţii:

- Deprinderea de a realiza analize economico-manageriale privind activităţile care se desfăşoară în unităţile producătoare şi procesatoare de materiale;

- Capacitatea de fundamentare şi gestiune a deciziilor manageriale care să conducă la creşterea eficienţei activităţilor productive de fabricaţie a materialelor de înaltă calitate;

- Abilitatea de a efectua studii de prognoză privind evoluţia pieţei materialelor în vederea flexibilizării activităţii unităţilor productive, a reducerii costurilor de fabricaţie şi a îmbunătăţirii managementului producţiei, calităţii, resurselor umane şi activităţilor financiar-contabile.INGINERIA MEDIULUI

În concordanţă cu principiile modelului de dezvoltare durabilă a societăţii, domeniul ingineria mediului pregăteşte ingineri capabili să rezolve competent următoarele cerinţe ale pieţei muncii:

- Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante în industria materialelor;

- Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul monitorizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;

- Cunoaşterea la nivel superior a echipamentelor şi tehnologiilor de prevenire şi control al poluării;

- Potenţial ingineresc pentru a acţiona în scopul prezervării capitalului natural prin optimizarea consumurilor specifice şi a reciclării materialelor secundare;

- Cunoştinţe solide referitoare la operaţionalizarea managementului şi dreptului de mediu în industria de materiale;

- Capacitatea de conducere optimală a sistemelor inginereşti metalurgice în condiţii de poluare industrială.


 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor