TezaCONSTANTIN IONUT 

(R e z u m a t   t e z a)


STUDII SI CERCETĂRI PRIVIND CO-DEPUNEREA ELECTROCHIMICA A ALIAJELOR MULTI-COMPONENTE

STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE ELECTROCHEMICAL CODEPOSITION OF MULTI-COMPONENT ALLOYS

Autor: Drd. Ing. Ionut Constantin

Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Ing. Petru Moldovan


 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor