Admitere Doctorat 2017

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Aceasta sesiune de admitere se adreseaza cu precadere absolventilor UPB de masterat care prezinta lucrarea de disertatie in aceasta perioada.


Înscrierea candidaţilor 26 iunie 2017 – 30 iunie 2017 - sesiunea I

                             

CONCURS DE ADMITERE SCOALA DOCTORALA

3 iulie 2017 - ora 10 - sala JB 111 

sustinerea probei de concurs,

afisarea rezultatelor, incheierea contractelor de studii doctorale

(pentru candidatii inscrisi in perioada 26 iunie - 30 iunie 2017)ACTE NECESARE LA INSCRIERE LA DOCTORAT pentru anul 2017

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul Şcolii doctorale un dosar de înscriere, care trebuie să conţină următoarele documente:

Cerere de înscriere (Anexa 2).

Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

Curriculum vitae.

Lista de lucrări publicate.

Documente originale:

-    diplome de absolvire (licenţă, masterat);

-    suplimente la diploma (licenţă, masterat);

-    diploma de bacalaureat;

-    certificat de naştere - copie legalizată;

-    certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)- copie legalizată .

Chitanţă privind plata taxei de înscriere.

Copie buletin/carte de identitate.

Declarație pe propria răspundere ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de doctorat (Anexa 5)

Valoarea taxei de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 RON şi se achită la casieria UPB.Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la doctorat - anul universitar 2017-2018

Regulament privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in UPB

 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor