EXAMEN DE DISERTAŢIE - IULIE 2016

Perioada de înscriere: 13 iunie - 17 iunie 2016

Perioada de susţinere: 27 iunie - 03 iulie 2016


Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere la examenul de disertație;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Examen de Disertatie, a următoarelor câmpuri:

- Sesiunea de examinare: IULIE 2016

- Titlul lucrării: fără prescurtări, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instrucțiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducător.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Disertatie, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

- declaraţie de originalitate a lucrării de disertație (model declaraţie)

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat lucrarea de disertație;

- copie buletin/carte de identitate;

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3x4 cm.


PROGRAMARE EXAMEN DE DISERTAȚIE

ADRESA PRIVIND FINALIZARE STUDII

REGULAMENT PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR - 2014/2015 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor