EXAMEN DE DIPLOMĂ - IULIE 2016

Perioada de înscriere: 20 iunie  - 24 iunie 2016

Perioada de susţinere: 04 - 08 iulie 2016


Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere la examenul de diplomă;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:

- Sesiunea de examinare: IULIE 2016

- Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducator.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

- declaraţie de originalitate a proiectului de diplomă (model declaraţie)

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă;

- copie buletin/carte de identitate;

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3x4 cm.


PROGRAMARE EXAMEN DE DIPLOMĂ

ADRESA PRIVIND FINALIZARE STUDII

REGULAMENT PRIVIND FINALIZAREA STUDIILOR - 2014/2015


 

       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor