A N U N Ţ


        Studenţii din anul III C sunt rugaţi să se prezinte pentru consiliere în carieră nivel 1 şi pentru înscrierea în programul de practică.


Întâlnirea va avea loc LUNI, 19.01.2015, ora 14:00, sala JB 110.


Studenţii sunt rugaţi să aducă şi o COPIE A CĂRŢII DE IDENTITATE!


Prezenţa este OBLIGATORIE!!!                     Decan S.I.M.                                                          

Prof.dr.ing. Mircea Ionuţ Petrescu

                                                                              Responsabili practică

                                                                                                            Conf.dr.ing. Radu Ştefănoiu

                                                                                                            Conf.dr.ing. Mihai Buţu

                                                                                                            Ş.l.dr.ing. Cristian Dobrescu