COMPETENŢE PROFESIONALE

  • Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante, a dispersiei şi monitorizării acestora;
  • Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul caracterizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;
  • Pricepere la nivel superior pentru proiectarea şi operaţionalizarea tehnologiilor şi echipamentelor de prevenire şi control al poluării;
  • Cunoştinţe solide referitoare la aplicarea principiilor de management şi drept de mediu;
  • Reintegrarea deşeurilor, recondiţionarea şi reconstrucţia factorilor de mediu poluaţi;
  • Asimilarea continuă a noilor cunoştinţe şi informaţii: perfecţionarea documentării în limbi străine, capacitatea de a indentifica şi penetra noi instrumente de perfecţionare (naţionale şi intrnaţionale);
  • Abilitatea de a proiecta şi aplica activităţi inginereşti pe baza recunoaşterii şi construcţiei corecte a unui flux integrat: documentare – proiectarea etapelor – implementarea tehnologiei (instalaţiei) – evaluarea finalităţilor;
  • Arta de a comunica şi colabora la toate nivelurile unei corporaţii multinaţionale: cunoaşterea competenţelor şi autorităţilor la diverse niveluri, schimb de informaţii, raportări şi evaluări pe etape, asumarea de responsabilităţi pe baza lucrului în echipă.

www.ecomet.pub.ro