INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE

COMPETENŢE PROFESIONALE

  • Cunoaşterea proceselor de generare a emisiilor poluante, a dispersiei şi monitorizării acestora;
  • Posesia de informaţii şi cunoştinţe aplicate în domeniul caracterizării şi analizei prin tehnici de laborator a emisiilor poluante;
  • Pricepere la nivel superior pentru proiectarea şi operaţionalizarea tehnologiilor şi echipamentelor de prevenire şi control al poluării;
  • Cunoştinţe solide referitoare la aplicarea principiilor de management şi drept de mediu;
  • Reintegrarea deşeurilor, recondiţionarea şi reconstrucţia factorilor de mediu poluaţi;
  • Asimilarea continuă a noilor cunoştinţe şi informaţii: perfecţionarea documentării în limbi străine, capacitatea de a indentifica şi penetra noi instrumente de perfecţionare (naţionale şi intrnaţionale);
  • Abilitatea de a proiecta şi aplica activităţi inginereşti pe baza recunoaşterii şi construcţiei corecte a unui flux integrat: documentare – proiectarea etapelor – implementarea tehnologiei (instalaţiei) – evaluarea finalităţilor;
  • Arta de a comunica şi colabora la toate nivelurile unei corporaţii multinaţionale: cunoaşterea competenţelor şi autorităţilor la diverse niveluri, schimb de informaţii, raportări şi evaluări pe etape, asumarea de responsabilităţi pe baza lucrului în echipă.

www.ecomet.pub.ro


 
Cazare Camin P21

sala JA101  22.09.2017


Cursuri 2016 - 2017


       

© 2013 - Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor