COMPETENŢE PROFESIONALE

  • Pregătire multidisciplinară fundamentală în domeniul economic şi al ingineriei materialelor.
  • Stabilirea cadrului general al tehnologiilor specifice şi coordonarea proceselor de obţinere, procesare şi caracterizare a materialelor metalice.
  • Realizarea de analize economico-manageriale în unităţile producătoare şi procesatoare de materiale metalice.
  • Conducerea optimală a sectoarelor de fabricaţie din industria de materiale.
  • Efectuarea de studii de prognoză.
  • Îndeplinirea activităţilor inginereşti, cu recunoaşterea rapidă şi conştientizarea corectă şi completă a condiţiilor de finalizare a acestora, identificarea competenţelor şi abilităţilor necesare şi recunoaşterea informaţiilor suplimentare ce trebuie cerute pentru finalizarea completă şi la termen a lucrărilor.
  • Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informaţii pe nivel, înţelegerea constructivă a îndatoririlor primite de la - şi raportarea corectă şi la timp către - nivelul superior, aplicarea metodelor de partiţionare a activităţilor în etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor.
  • Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă şi la zi din surse de valoare (inclusiv informatice), in limbi de circulaţie mondială, pe direcţiile de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltarea personală, din oferta europeană şi mondială.