Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor asigura pregatirea de ingineri prin cursuri de licenta, programe de master si doctorat in domeniul ingineriei: materialele metalice, carbonice, ceramice si compozite si confera titlurile academice de inginer si doctor in stiinte tehnice.

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor dispune de laboratoare dotate corespunzator, tehnica de calcul care permite efectuarea studiilor de modelare si proiectare asistata de calculator, asigurand o pregatire profesionala de inalta tinuta, care face posibila echivalarea in strainatate a titlurilor stiintifice obtinute.

Cei mai valorosi studenti sunt cooptati in colective interdisciplinare de cercetare, beneficiind de premii substantiale, de burse in strainatate si de participarea la congrese si simpozioane internationale. Pe timpul studiilor, studentii beneficiaza de utilitatile campusului universitar “Politehnica” (biblioteci, sali si terenuri de sport, retele de circuit inchis de televiziune si calculatoare, acces la Internet, cabinete medicale, etc.), camin si cantine restaurant in Complexul Studentesc Regie - Politehnica (P 21).

alt

Ingineria materialelor este nemijlocit implicata in diverse alte ramuri industriale: aeronautica, informatica, electronica, tehnica nucleara, medicina, transporturi si constructii de masini.

Structura generala a Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor cuprinde 3 departamente de specialitate, 3 centre de cercetare si o organizatie studenteasca (LSM).

In cadrul departamentelor de specialitate apartinand Facultatii de Stiinta si Ingineria Materialelor se deruleaza anual, preponderent prin centrele CEMS, ECOMET si BIOMAT, un important numar de contracte de cercetare stiintifica cu C.N.C.S.U., Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si cu alti beneficiari (institute de cercetare, societati comerciale, agenti economici, etc.).


Invatamantul de materiale cunoaste o perfectionare continua prin schimbul de idei si relatii cu universitatile tehnice din intreaga lume, ca urmare a contactelor directe dintre universitatea noastra si universitatile straine, dintre facultate si institutii similare ca profil, facilitate de programele internationale in derulare, precum si de participarea universitarilor la manifestarile internationale (simpozioane, congrese, colocvii, etc.).