Perioada de înscriere: 24 August 2020 - 06 Septembrie 2020

Perioada de susţinere: 07 Septembrie 2020 - 09 Septembrie 2020

 

Documentele scanate și semnate de către absolvenți se depun online pe site-ul http://studenti.pub.ro

Secretar: Marilena Badea - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Acte necesare pentru înscriere

- cerere online de înscriere la examenul de disertație, se completează și se semnează de către absolvent și se trimite scanat;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Examen de Disertatie, a următoarelor câmpuri:

- Sesiunea de examinare: SEPTEMBRIE 2020

- Titlul lucrării: fără prescurtări, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instrucțiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducător.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Disertatie, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

În conformitate cu Decizia 259/26.04.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație al  Universității Politehnica din București, fiecare absolvent este rugat să completeze online Chestionarul de Angajabilitate.

Chestionarul se află în contul propriu al fiecărui absolvent, pe platforma https://studenti.pub.ro , la secțiunea Chestionar angajabilitate. Absolventul este rugat să citească instrucțiunile de completare, apoi va fi redirecționat către platforma http://chestionare.pub.ro, pentru a accesa Chestionarul privind statusul Angajabilității înainte de absolvire confom ciclului de studii pe care îl finalizează (Licență / Masterat). După completare tuturor câmpurilor, chestionarul se finalizează cu butonul Finish attempt.

       - dovada completarii Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro

       - declaratie de trimitere electronica;

- declaraţie de originalitate a lucrării de disertație, se completează și se semnează de către absolvent și se trimite scanat la secretariatul facultății  (model declaraţie);

 - fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se completeaza de catre secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat online lucrarea de disertație;

- copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat;

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DISERTAȚIE - septembrie 2020

Regulament privind desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor