Perioada de înscriere: 10 iunie - 14 iunie 2019

Perioada de susţinere: 24 iunie - 28 iunie 2019

 

Acte necesare pentru înscriere

- cerere de înscriere la examenul de disertație;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, secțiunea Examen de Disertatie, a următoarelor câmpuri:

 

- Sesiunea de examinare: IUNIE 2019

- Titlul lucrării: fără prescurtări, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instrucțiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducător.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Disertatie, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

În conformitate cu Decizia 259/26.04.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație al  Universității Politehnica din București, fiecare absolvent este rugat să completeze online Chestionarul de Angajabilitate.

Chestionarul se află în contul propriu al fiecărui absolvent, pe platforma https://studenti.pub.ro , la secțiunea Chestionar angajabilitate. Absolventul este rugat să citească instrucțiunile de completare, apoi va fi redirecționat către platforma http://chestionare.pub.ro, pentru a accesa Chestionarul privind statusul Angajabilității înainte de absolvire confom ciclului de studii pe care îl finalizează (Licență / Masterat). După completare tuturor câmpurilor, chestionarul se finalizează cu butonul Finish attempt.

       - dovada  completarii Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro

       - declaratie de trimitere electronica;

- declaraţie de originalitate a lucrării de disertație (model declaraţie);

       - CD cu lucrarea de disertatie in format electronic;

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat lucrarea de disertație;

- copie buletin/carte de identitate;

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DISERTAȚIE

Regulament privind desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor

Comisie Disertatie Septembrie 2019