Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

ADMITERE MASTER 2019

Înscrierea candidaţilor

15 IULIE - 13 SEPTEMBRIE 2019,

 

 

luni – vineri, intre orele 9-15, la secretariatul facultăţii

 

(060042 Splaiul Independentei 313, corp J, sector 6, Bucuresti, Romania

Tel:021 4029624, 021 402 9566 021 4029586, Fax:021-3181017)

 

  Comisie admitere master iulie 2019

 

ADMITEREA constă într-un INTERVIU

Numar de locuri: 220 fara taxa

CICLUL DE MASTERAT – 2 ANI

Domeniul: INGINERIA MATERIALELOR

  • Sinteza si procesarea materialelor metalice speciale
  • Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice
  • Știința și expertizarea materialelor metalice avansate

  • Știința și managementul testării materialelor

Domeniul: ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

  • Biomateriale metalice

Domeniul: INGINERIE ŞI MANAGEMENT

  • Ingineria și managementul producerii materialelor metalice

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

  • Protecția mediului în industria materialelor metalice

SINTEZA PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SPECIALE

TEHNICI AVANSATE PROCESAREA MATERIALELOR METALICE

ŞTIINŢA EXPERTIZAREA MATERIALELOR METALICE AVANSATE

BIOMATERIALEL METALICE

ŞTIINŢA ŞI MANAGEMENTUL TESTARII MATERIALELOR METALICE

PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIA MATERILELOR METALICE

 

INGINERIA, MANAGEMENTUL PRODUCTIEI MATERIALELOR METALICE

 

 

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor:

Fisă de înscriere (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii);
Trei fotografii, realizate recent (format 3x4 cm, color, pe hârtie mată);
Diploma de bacalaureat în original;
Diplomă de licenţă inginer sau echivalentă acesteia, în original;
Foaia matricolă / suplimentul de diploma de inginer / licenţă în original;
Certificatului de nastere - copie;
Certificat de casatorie - copie (daca este cazul);
Adeverinţă medicală tip, eliberata de un cabinet medical - din care să rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza;
Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
Carte de identitate - copie;
Dosar plic.


Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:
Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);
Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
Burse în universităţi de prestigiu din Uniunea Europeana (programe Erasmus +);
Consiliere şi oferte de locuri de muncă in specialitate pentru studenti si absolvenţi
Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
Excursii de studii;
Stagii de practică;
Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.

 

Companii partenere – ANGAJATORI

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA,s.r.l., S.C. ALTUR S.A.SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTI DUCTIL S.A., DUROTERM, FORJA ROTEC BUZAU, FRANKSTAHL, INCD PROTECTIA MEDIULUI BUCUREST, LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.R., MEDIST IMAGIN S.R.L., PIRELLI, TEHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, TONEXPRIM S.R.L., SANIMED INTERNATIONAL S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECAMICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate in materiale si controlul calitatii, etc.

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză; ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM