STIINTA MATERIALELOR

INGINERE MEDICALA

INGINERIE ECONOMICA

INGINERIA MEDIULUI

  INGINERIE MEDICALA

  Ingineria medicala este direct implicata in domenii de activitate a caror diversitate suporta o permanenta expansiune. Alaturi de domeniile traditionale apar tot mai multe aplicatii in medicina, informatica, tehnica spatiala, electronica. Aplicatiile din domeniul medical sunt generate atat de cerintele deosebite impuse de practica cat si de continua evolutie a medicinei ca stiinta. Astfel, prin aparitia conceptului de biocompatibilitate este necesara folosirea unor materiale de sinteza compatibile cu corpul uman (biomateriale) cu un spectru larg de proprietati si transformarea lor in dispozitive medicale care sa corespunda unor parametri functionali strict impusi.

  Specializarea Inginerie Medicala pregateaste specialisti care sa desfasoare activitati de conceptie, alegere si realizare biomateriale, tehnologii de procesare a acestora si aplicatii ale acestora (instrumentar medical, implante, proteze, organe artificiale, alte dispozitive medicale), specialisti care sa asigure functionalitatea produselor, specialisti in compatibilitatea dispozitivelor medicale (utilizate pentru diagnosticare, investigare, analiza si tratament) sau a unor tehnici de investigatie clinica.

  Ingineria medicala este direct implicata in domenii de activitate a caror diversitate suporta o permanenta expansiune. Alaturi de domeniile traditionale apar tot mai multe aplicatii in medicina, informatica, tehnica spatiala, electronica. Aplicatiile din domeniul medical sunt generate atat de cerintele deosebite impuse de practica cat si de continua evolutie a medicinei ca stiinta. Astfel, prin aparitia conceptului de biocompatibilitate este necesara folosirea unor materiale de sinteza compatibile cu corpul uman (biomateriale) cu un spectru larg de proprietati si transformarea lor in dispozitive medicale care sa corespunda unor parametrii functionali strict impusi.

  La randul lor, tehnicile medicale care presupun folosirea biomaterialelor, compatibile cu corpul uman, precum si metodele de interventii si investigatii clinice au devenit complexe. Daca in trecut tehnicile medicale erau bazate pe principiul refacerii biologice naturale, acum sunt utilizate tehnicile medicale care presupun folosirea dispozitivelor realizate din biomateriale pentru refacerea mai rapida a tesuturilor sau a functiilor umane, deoarece se reduce perioada de inactivitate a pacientilor.

  Aplicatiile care utilizeaza biomateriale sunt diverse: de la implanturi bioresorbabile la proteze articulare, de la scaunele cu rotile pana la organele artificiale, de la modelarea terapiei de dializa pana la modelarea sistemului cardiovascular, ajungand chiar la asigurarea tehnologiei managementului in spitale si urmarirea starii de sanatate a populatiei.

  Atat permanenta innoire a datelor stiintifice, cat si interferentele dintre tehnica si medicina, impun existenta unor specialisti care sa acopere un domeniu important al acestei interfete, acela al biomaterialelor, a caror pregatire este asigurata de specializarea propusa, de “Inginerie Medicala” in cadrul Facultatii stiinta si Ingineria Materialelor din UPB. Pregatirea personalului didactic din domeniu, preocuparile stiintifice ale acestuia, precum si o serie de solicitari ale unor unitati, atat din domeniul medical cat si din domeniul tehnic, reprezinta cateva argumente in favoarea acestei motivatii.

  De asemenea, specializarea vine in intampinarea tendintelor de integrare europeana ale Romaniei, prin racordarea activitatilor colectivelor implicate in cadrul specializarii la activitatea unor colective similare din Comunitatea Europeana, urmarindu-se asigurarea unei coerente a activitatilor de colaborare internationala in domeniu.

  Personalul didactic, implicat in realizarea planului de invatamant la specializarea propusa spre acreditare, provine din UPB. Titularii de disciplina sunt cadre didactice cu functia de baza in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, care detin titlul stiintific de doctor, experienta lor in domeniu fiind probata atat de un portofoliu relevant de lucrari de specialitate, cat si de recunoasterea competentei lor la nivel intern si international.

  Procesul de invatamant se va desfasura in baza planurilor de invatamant elaborate conform standardelor stabilite pe plan national corelate cu normativele Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti. Disciplinele de studiu prevazute in planul de invatamant au programe analitice elaborate dupa un model comun care ofera informatii referitoare la: denumirea si amplasarea cursului in planul de invatamant, obiectivele cursului, continutul acestuia si al lucrarilor de laborator/seminar, metodele didactice utilizate, precum si bibliografia minimala (in majoritatea cazurilor aceasta indica surse bibliografice de data foarte recenta de la edituri si periodice de prestigiu).

  Baza materiala este concentrata la sediul catedrei Stiinta Materialelor si Metalurgie Fizica situata in localul Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti.

  Pentru activitatile didactice si de cercetare stiintifica sunt disponibile sali de curs, seminar si laborator cu dotari corespunzatoare specificului activitatii de invatamant.

  Evaluarea dotarii se poate face in baza informatiilor cuprinse in programele analitice ale disciplinelor prevazute in planul de invatamant, care contin informatii detaliate despre aparatura si echipamentele de laborator.

  Pentru activitatile didactice specifice prevazute in planul de invatamant se va folosi si baza materiala a celorlalte Facultatii din UPB. implicate (Electrotehnica, Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Inginerie Mecanica).

  Pentru documentare si informare sunt disponibile biblioteca catedrei de stiinta Materialelor si Metalurgie Fizica (cu un fond de carte de aproximativ 30.000 de volume), bibliotecile facultatilor, Biblioteca Centrala a U.P.B. Bibliotecile sunt dotate cu sali de lectura, sunt deservite de personal de specialitate cu studii superioare si dispun de evidenta computerizata a surselor bibliografice. in ultimii ani s-au facut comenzi si achizitii de surse bibliografice (carti, periodice) foarte valoroase si editate recent, care pot fi identificate in bibliografia asociata programelor analitice. Pentru domeniul biomaterialelor, exista atat enciclopedii, tratate si volume de tip handbook editate de edituri de mare prestigiu in ultimii ani, cat si un numar impresionant de colectii de reviste de profil.