Perioada de înscriere: 15 - 19 Iunie 2020

Perioada de susţinere: 29 Iunie - 03 Iulie 2020

 

Acte necesare pentru înscriere

 

- cerere de înscriere la examenul de diplomă;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:

 

- Sesiunea de examinare: IULIE 2020

- Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducator.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

În conformitate cu Decizia 259/26.04.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație al  Universității Politehnica din București, fiecare absolvent este rugat să completeze online Chestionarul de Angajabilitate.

Chestionarul se află în contul propriu al fiecărui absolvent, pe platforma https://studenti.pub.ro , la secțiunea Chestionar angajabilitate. Absolventul este rugat să citească instrucțiunile de completare, apoi va fi redirecționat către platforma http://chestionare.pub.ro, pentru a accesa Chestionarul privind statusul Angajabilității înainte de absolvire confom ciclului de studii pe care îl finalizează (Licență / Masterat). După completare tuturor câmpurilor, chestionarul se finalizează cu butonul Finish attempt.

        - dovada  completarii Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro

        - declaratie de trimitere electronica;

- declaraţie de originalitate a proiectului de diplomă (model declaraţie);

       - CD cu proiectul de diploma in format electronic;

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se obţine de la secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat proiectul de diplomă;

- copie buletin/carte de identitate;

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3x4 cm.

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DIPLOMĂ

Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor

Comisie Diploma Septembrie 2019