Perioada de înscriere: 24 August 2020 - 06 Septembrie 2020

Perioada de susţinere: 07 Septembrie - 09 Septembrie 2020

 

Documentele scanate și semnate de către absolvenți se depun online pe site-ul http://studenti.pub.ro

Secretar: Gabriela Dumitrescu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Acte necesare pentru înscriere

 

- cererea online de înscriere la examenul de diplomă, se completează și se semnează de către absolvent și se trimite scanat;
(completarea acesteia se face pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de Diplomă, a urmatoarelor câmpuri:

 - Sesiunea de examinare: SEPTEMBRIE 2020

- Titlul lucrarii: fara prescurtari, cu majuscule, cu diacritice (vezi butonul instructiuni), nu mai mult de 240 de caractere;

- Conducator.

- Generarea, pe site-ul http://studenti.pub.ro, sectiunea Proiect de diplomă, a cererii de inscriere pentru secretariatul facultatii.

În conformitate cu Decizia 259/26.04.2018 adoptată de către Consiliul de Administrație al  Universității Politehnica din București, fiecare absolvent este rugat să completeze online Chestionarul de Angajabilitate.

Chestionarul se află în contul propriu al fiecărui absolvent, pe platforma https://studenti.pub.ro , la secțiunea Chestionar angajabilitate. Absolventul este rugat să citească instrucțiunile de completare, apoi va fi redirecționat către platforma http://chestionare.pub.ro, pentru a accesa Chestionarul privind statusul Angajabilității înainte de absolvire confom ciclului de studii pe care îl finalizează (Licență / Masterat). După completare tuturor câmpurilor, chestionarul se finalizează cu butonul Finish attempt.

        - dovada  completarii Chestionarului de Angajabilitate pe platforma https://studenti.pub.ro

        - declaratie de trimitere electronica;

- declaraţie de originalitate a proiectului de diplomă, se completează și se semnează de către absolvent și se transmite scanat (model declaraţie);

- fişa de lichidare, completată şi semnată (formularul se completeaza de catre secretariatul facultăţii);
(studenţii care beneficiază de cazare în camin vor prezenta dovada achitării regiei de cămin)

- dovada eliberată de secretarul comisiei de examen că a predat online proiectul de diplomă;

- copie buletin/carte de identitate în format electronic, scanat;

- două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică mată, color, format 3x4 cm se vor depune la secretariatul facultății până la 09.10.2020.

 

PROGRAMARE EXAMEN DE DIPLOMĂ - septembrie 2020

Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor