Facultatea de Ştiinţa şi Ingineriaria Materialelor


ADMITERE LICENȚĂ

sesiunea SEPTEMBRIE 2019

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

la decanatul facultăţii

(060042 Splaiul Independentei 313, corp J, etaj 1, Bucuresti, Romania,

Tel: 021 4029624, 021 4029566, 021 4029586,  Fax: 021 3181017)

 

   1 - 13 SEPTEMBRIE 2019, in momentul inscrierii

luni - vineri intre 9.00 si 16.00

               sambata - duminica intre 9.00 si 13.00

 

MODEL FISA EVALUARE INTERVIU - link

 

ADMITEREA

la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se face pe baza mediei ponderate

între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %),

IN ZIUA INSCRIERII !!!!!!!!!

 

OFERTA EDUCATIONALA

165 LOCURI SUBVENŢIONATE DE LA BUGET (FARA TAXA) !!!!!!


INGINERIA MATERIALELOR (4 ani)

INGINERIE ECONOMICA (4 ani)

INGINERIE MEDICALA (4 ani)

INGINERIA MEDIULUI(4 ani)

 INGINERIA MATERIALELOR


INGINERIE ECONOMICĂ


INGINERIE MEDICALĂ 


INGINERIA MEDIULUI

Domenii de specializare (Ingineri zi - 4 ani):


DOMENIUL INGINERIA MATERIALELOR

90 locuri BUGET (fara taxa) + 30 locuri cu taxa

Specializări:
Ingineria elaborării materialelor metalice
Ingineria procesării materialelor
Ştiinţa materialelor

 

DOMENIUL INGINERIE ŞI MANAGEMENT

40 locuri BUGET (fara taxa) + 10 locuri cu taxa

Specializare: Inginerie economică în industria chimică şi  de materiale

 

DOMENIUL ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE

60 locuri BUGET (fara taxa)

Specializare: Inginerie medicală

 

DOMENIUL INGINERIA MEDIULUI

40 locuri BUGET (fara taxa) + 10 locuri cu taxa

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

 

Acte necesare pentru inscrierea candidaţilor:
3 fotografii (format 3x4 cm, color, pe hartie mata); 
Diploma de bacalaureat în original (candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2019  pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu – original);
Foaia matricola eliberata de liceu (original);
Copie a cartii de identitate; 
Copie a certificatului de nastere;
Adeverinta medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);
Fisa de inscriere (se va completa la secretariatul fiecarei facultati).

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor oferă în perioada şcolarizării:
Cazare în căminul facultăţii (P21 din Regie);
Burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse sociale;
Burse în universităţi de prestigiu din Uniunea Europeana (programe Erasmus +);
Consiliere şi oferte de locuri de muncă in specialitate pentru studenti si absolvenţi 
Participare la contracte de cercetare ştiinţifică şi sesiunile ştiinţifice studenţeşti;
Excursii de studii;
Stagii de practică;
Acces la săli de curs multimedia şi laboratoare IT [acces Internet gratuit];
Acces la laboratoare de specialitate dotate cu aparatură modernă, la mai multe biblioteci de specialitate şi baze sportive.
Posibilitatea continuării studiilor prin 7 programe de MASTERAT (2 ani) şi DOCTORAT (3 ani). 

 

Companii partenere – ANGAJATORI

S.C. ALRO S.A. SLATINA, ALTEN ROMANIA,s.r.l., S.C. ALTUR S.A.SLATINA, AS METAL S.R.L., CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, INCD TURBOMOTOARE COMOTI DUCTIL S.A., DUROTERM, FORJA ROTEC BUZAU, FRANKSTAHL, INCD PROTECTIA MEDIULUI BUCUREST, LAROMET, MEDICAL ORTOVIT S.R.R., MEDIST IMAGIN S.R.L., PIRELLI, TEHAU POLYMER S.R.L., REMAT HOLDING CO S.R.L., RENAULT GROUP, TONEXPRIM S.R.L., SANIMED INTERNATIONAL S.R.L., TENARIS, TIMKEN, TURBOMECAMICA S.A., UTTIS S.A., UZINSIDER S.A., VODIMEDICOR S.R.L., companii industriale cu departamente specializate in materiale si controlul calitatii, etc.

 

“Ingineria nu înseamnă numai să ştii şi să fii bine informat, ca o enciclopedie ambulantă; ingineria nu înseamnă numai analiză;        ingineria este practicarea artei de a impune în mod organizat schimbarea tehnologică”


Intră şi tu în echipa noastră !

www.sim.pub.ro

facebook:UPB.SIM