Departamentul STIINTA MATERIALELOR METALICE, METALURGIE FIZICA

- Stiinta Materialelor, JK 205, 207, 209, 210, 301-307;
- Elaborarea Aliajelor Speciale, JK 001-002;
- Tratamente Termice, JK 008;
- Laboratorul de incercari spectrochimice de emisie optica si fluorescenta de raze X - LISEOFRX (Acreditat RENAR), JK 104;
-
Analize chimice spectrale si de Biocompatibilitate, JK 104;
- Laboratorul de Depuneri Ingineria Suprafetelor, JK 003 A;
- Nitrurare in Plasma si Ingineria Suprafetelor, JK 003 B;
- Teoria Structurala a Materialelor Metalice, JK 110;
- Microscopie Optica Calitativa si Cantitativa, JK 212 B;
- Microscopie Electronica ESEM, JK 010;
- Microscopie Electronica TEM, JK 005;
- Difractometrie cu Raze X, JK 006;
- Coroziune, JI 106;
- Proprietati Termofizice, JK 212 A;
- Biomateriale, JK 309;
- Procesarea Pulberilor, JI 008;
- Materiale Amorfe, JI 101.
- Informatica, JK 103;
- Laboratorul de Analize Ecologice si Metalurgice - L.A.E.M. (Acreditat RENAR), JI 208;
- Informatica Industriala, JK 119.

Departamentul INGINERIA SI MANAGEMENTUL OBTINERII MATERIALELOR METALICE

- Utilaj si Automatizari metalurgice, JB 006;
- Conducerea Proceselor Metalurgice prin Modelare si Simulare, JB 004;
- Structura si Proprietatile Mecanice ale Aliajelor Neferoase, JL 204, JL 207, JL 210;
- Elaborarea si Rafinarea Materialelor Metalice - RAV, JK 001;
- Elaborarea si Rafinarea Materialelor Metalice - CIV, JK 002;
- Pulberi Metalice si Materiale Compozite, JK 004;
- Mineralurgie, Pulberi Metalice si Prelucrare Deseuri, JL 006;
- Teoria Proceselor si Ingineria Obtinerii Aliajelor Feroase, JB 102;
- Elaborarea Fontei in Furnale si Procedee neconventionale de Obtinerii a Materialelor Feroase, JB 111;
- Procese Pirometalurgice, JL 105;
- Teoria Proceselor Metalurgice, JL 102;
- Procese Hidro-Electrometalurgice, JL 104;
- Cristalografie Mineralogie Fizica Cristalelor, JL 310;
- Valorificarea Deseurilor Metalurgice, JL 306.

Departamentul PROCESAREA MATERIALELOR METALICE SI ECOMETALURGIE

Elaborarea si Turnarea Aliajelor;
Solidificarea Aliajelor;
Procese de Formare;
Procedee Speciale de Formare si Turnare;
Modelare si Optimizare in Procesarea Materialelor;
- Deformare Plastica/Mecanica Ruperii;
Laminare/Trefilare/Tragere;
Instrumentatie Virtuala;
- Laborator de analiza ape si soluri, JB 002c;
- Laborator pentru studiul proceselor de epurare, JB002c;
- Laborator de spectrometrie de UV-VIS si FTIR, JB 103;
- Laborator de cromatografie si electroforeza, JF 004;
- Laborator de testarea materialelor pentru aplicatii de mediu, JB 002c;
- Laborator de elaborare aliaje speciale, JG 005;
- Laborator de coroziune, JF 103;
-
Laborator de control nedistructiv si incercari mecanice, JG 005;
- Laborator de microscopie electronica si microscopie optice, JF 003;
- Laborator de sinteza materialelor nanostructurate, JB 002c;
- Laborator de difractie de raze X, JB 107;
- Laborator de fluorescenta de raze X, JB107;
- Laborator de instalatii si echipamente termice, JB 002a.