Director de Departament: Prof.dr.ing. Dan Cojocaru
- Sala: JB 211
- Tel: 021.402.9537
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamentul de Procesarea Materialelor Metalice şi Ecometalurgie cuprinde un număr de 14 profesori (dintre care 3 profesori consultanţi), 7 conferenţiari, 4 şefi de lucrări şi 2 asistenţi, şi coordonează direct activitatea a două specializări de licenţă din domeniile „Ingineria materialelor” şi „Ingineria mediului” („Ingineria procesării materialelor” şi „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”) şi a trei programe de master: „Procesarea materialelor metalice prin procedee speciale”, „Procedee moderne de protecţie a mediului în industria materialelor” şi „Tehnici avansate de obţinere şi caracterizare a nanomaterialelor”.

În departament s-au creat şi utilat laboratoare moderne, cuprinzând aparatură şi instalaţii performante, folosite atât în scopuri didactice, cât şi pentru desfăşurarea unor lucrări de cercetare ştiinţifică, multe dintre ele având la bază proiecte naţionale şi europene.

Biblioteca include numeroase lucrări de specialitate din domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor, axate în special pe procesarea materialelor şi protecţia mediului, cărţi româneşti şi străine, răspunzând cerinţelor documentării didactice şi de cercetare, reviste tehnice, dicţionare şi enciclopedii, standarde etc.

Absolvenţii obţin competenţe specifice specializărilor de licenţă şi direcţiilor de master amintite şi capătă o pregătire temeinică şi la un nivel ştiinţific ridicat, care îi va ajuta la practicarea diferitelor profesii legate de producerea de materiale şi de asigurare a protecţiei mediului.

 

 

Colectiv Ingineria Mediilor Deformabile

http://www.mdef.pub.ro/

Colectiv Ingineria Mediului - ECOMET

www.ecomet.pub.ro