Director de Departament: Conf.dr.ing. Dan Gheorghe
- Sala: JI 110
- Tel: 021.411.82.83; 021.402.96.43; 021.402.96.74
- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamentul de Stiinta Materialelor Metalice, Metalurgie Fizica isi are originea in primul laborator de metalurgie infiintat in tara noastra, in anul 1924 in scoala Politehnica din Bucuresti de catre profesorul ing. Ion BARBAREU decedat in anul 1960, care a predat primul curs de metalurgie din scoala Politehnica Bucuresti cu incepere din anul 1922.

Profesorul Ion BARBAREU, fost asistent la facultatea de Mine si Metalurgie din Freiberg (Germania), are si meritul de a fi publicat si primul curs de Metalurgie din tara noastra, de nivel universitar, intitulat curs de Metalurgie Generala, aparut in anul 1926, in Tipografia Geniului din Bucuresti (Cotroceni). Cel mai mare merit al profesorului Ion BARBAREU este acela de a fi format adevarata generatie de cadre didactice pentru invatamantul superior metalurgic din tara noastra, alcatuita din profesorul Traian NEGRESCU, profesorul Stefan MANTEA, asistent ing. Corneliu SANDULESCU (primul asistent al profesorului Ion BARBAREU si care apublicat in 1927 primul indumar de laborator Determinarea Minereurilor), asistent ing. Jeana BUZINCU (prima femeie din tara noastra asistent universitar in invatamantul politehnic).

Profesorul Ion BARBAREU a contribuit la formarea eminentului profesor de metalurgie, doctor in Stiinte Fizice, academician Traian NEGRESCU. Sub indrumarea profesorului Barbareu, a fost trimis pentru specializare si doctorat la Paris, unde a obtinut titlul de doctor in Stiinte Fizice si se intalneste cu alti tineri plecati din dorul de a invata, printre care mentionam pe academicianul prof. dr ing. Elie CARAFOLI, si impreuna au facut cinste acestei tari.

In anul 1930, sub conducerea eminentului profesor de metalurgie, doctor in Stiinte Fizice, academician Traian NEGRESU, sef de catedra din anul 1928 si cu sprijinul tinerilor sai asistenti, Stefan MANTEA si Jeana BUZINCU s-a infiintat, alaturi de laboratorul de Metalurgie Extractiva si laboratorul de Metalografie si Tratamente Termice. Raspunzand unor cerinte practice determinate de dezvoltarea industriei miniere si metalurgice la Baia Mare, Zlatna, Moldova Noua, Resita, Hunedoara, etc., laboratorul de Metalografie al Scolii Politehnice din Bucuresti, condus de profesorul Traian NEGRESCU, a devenit primul centru de analize chimico-metalurgice, pirognostie si metalografie din sud-estul Europei.

In anul 1934, in calitate de profesor de Metalurgie a predat pentru prima data cursul de Metalurgie Fizica, disciplina pe care a ridicat-o la cel mai inalt nivel, atins in tari cu o veche traditie a invatamantului romanesc.

In destinele catedrei de Metalurgie fizica se pot inscrie cu cinste alaturi de marii invatati mentionati si numele profesorilor dr. ing. Suzanica-Irina GADEA, sef de catedra in perioada 1971-1973, si Nicolae GERU, sef de catedra in perioada 1972-1985.

Daca Ion BARBAREU si Traian NEGRESCU semnifica prin creatiile lor, contributii de neegalat ale geniului tehnologic si stiintific romanesc, numele profesorului Nicolae GERU reprezinta, prin intreaga sa activitate, o stralucita continuare a acestor inaintasi pentru formarea si dezvoltarea Metalurgiei Fizice moderne, ca si intemeierea si fundamentarea Teoriei Structurale a Proprietatilor Materialelor Metalice.

Din anul 1985 si pana in prezent in functia de sef de catedra au fost: prof.dr.ing. Maria PETRESCU (1985-1990), prof.dr.ing. Mihai MARIN (1990-1992), prof.dr.ing.Constantin DUMITRESCU (1992-2000), prof.dr.ing. Georgeta COSMELEATA (2000-2008) si prof.dr.ing. Marin BANE(2009-prezent).

Pornind de la planurile de invatamant din anul 1960, accentuarea preocuparii pentru pregatirea teoretica de specialitate si necesitatea tinerii pasului cu dezvoltarea acesteia pe plan mondial, cunoscuta de toate facultatile cu profil metalurgic din lume, a condus la schimbarea denumirii catedrei din Metalurgie Fizica in Metalurgie Fizica, Studiul Materialelor, Tratamente Termice si Semiconductori.

Trebuie inteles ca, realizarea acestui deziderat a impus si o substantiala imbunatatirea in domeniul disciplinelor fundamentale de baza precum si a celor de tehnica generala si in noi domenii ca electronica, automatica, etc., ceea ce a insemnat un progres sensibil in pregatirea inginerilor metalurgi.

Planurile de invatamant si forma de organizare a facultatii si catedrei, au suferit in perioada 1972-1990, mai multe modificari, dar cele mai drastice au fost cele din perioada 1999-2001.

Din anul 2000 Catedra de Metalurgie fizica, Studiul Materialelor si Tratamente Termice se numeste Stiinta Materialelor si Metalurgie Fizica. In prezent are in componenta sa 11 profesori si 4 profesori consultanti, 10 conferentiari, 7 sefi de lucrari, 4 asistenti si personal didactic auxiliar format din ingineri, tehnicieni, laboranti si muncitori si asigura strudentilor o pregatire complexa in domeniul Ingineriei Materialelor Metalice si Ingineriei Medicale.

Ingineria Medicala ca specialitate inginereasca este una din cele mai complexe specialitati din facultatea noastra si reprezinta efortul multor cadre didactice din facultate si meritul deosebit al profesorului Daniel BUNEA.

Aceste restructurari au impus alaturi de modificarea profilului catedrei si diversificarea domeniilor clasice de competenta a caderelor didactice:
- Stiinta materialelor avansate: biomateriale, materiale compozite, materiale nanostructurate, materiale ceramice;
- Metalurgie fizica;
- Metalurgia pulberilor;
- Structuri si proprietati ale unor categorii de materiale si aliaje speciale pentru: telematica, energetica nucleara, micoelectronica, aeronautica, transport rutier si feroviar, etc.;
- Transformari structurale si microsructurale produse de tratamente termice neconventionale;
- Valorificarea deseurilor metalurgice si protectia mediului;
- Implementarea metodelor de analiza prin spectroscopie;
- Structura si proprietaiile cinetice ale aliajelor lichide;
- Structuri de solidificare dirijata cu formare de materiale compozite eutectice;
- Formarea structurilor metastabile neobisnuite in aliaje (structuri amorfe, nanocristaline, cvasicristaline) prin atenuarea sau suprimarea proceselor de difuzie atomica la solidificarea ultrarapida realizata cu viteze de racire de ordinul 1 milion grade C/s.

In prezent - cu ocazia restructurarii si reorganizarii catedrei - obiectivele catedrei s-au axat si pe problemele de inalt nivel si de perspectiva cum ar fi:
- modernizarea bibliotecii catedrei, care este cea mai mare si cea mai moderna biblioteca dintre bibliotecele catedrelor din UPB;
- modernizarea unor laboratoare, ca de exemplu: Coroziunea si protectia materialelor, Metalografie optica calitativa, Difractometrie, Tratamente Termochimice, s.a. si infiintarea unor noi laboratoare: Microscopie electronica, Proprietati termofizice, Microscopie optica cantitativa computerizata, Informatica, Spectrometrie, etc.

Din anul 1960, in catedra au fost organizate cursuri post-universitare pentru perfectionare cunostintelor de specialitate, la care au participat si absolventi de la alte centre universitare in domeniul de specialitate Metalurgia Fizica a materialelor de larga utilizare si cu proprietati si destinatie speciale.

In prezent in cadrul catedrei sunt organizate cursurile post-universitare(cu durata de 6 luni), cursurile de perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar(definitivat, gradul II si I), sudiile academice post-universitare TRAIAN NEGRESCU (cu durata de 2 ani)

Un loc important in activitate de perfectionare a constituit-o si o constitue pregatire prin doctorat. In acest domeniu catedra are o bogata experienta. In anul 1934 cand Scoala Politehnica din Bucuresti a obtinut dreptul de a acorda gradul stiintific de doctor-inginer, catedra de Metalurgie Fizica a acordat o mare atentie acestei activitati. Astfel, in perioada 1934-1944, din cele 13 teze de doctorat obtinute in Scoala Politehnica, 2 au fost in Metalurgie Fizica, conduse de profesorul dr. (in Stiinte Fizice) ing. Traian NEGRESCU si anume:
- I. COOK - profesor la universitarea STANDFORFD din California (SUA) - 1936 ;
- Nicolae I. POPESCU - profesor in Catedra SMMF - 1943.

In prezent aceasta activitate s-a extins organizandu-se pe mai multe directii. In catedra sunt 11 conducatori de doctorat si circa 120 doctoranzi dintre care 12 cu frecventa.