VONICA DENISA (Rezumat)

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND RECUPERAREA CUPRULUI DIN ZGURI ŞI CENUŞI OXIDICE OBŢINUTE DE LA ELABORAREA ALIAJELOR INDUSTRIALE DE CUPRU

VONICA DENISA (Rezumat engleza)

STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE RECOVERY OF COPPER FROM COPPER - OXIDE SLAG RESULTED FROM THE PRODUCTION OF COOPER INDUSTRIAL ALLOYS

 

ILIE ANA-MARIA (Rezumat)

CERCETĂRI PRIVIND DEGRADAREA MATERIALELOR LA TURNAREA CONTINUĂ A OŢELURILOR

ILIE ANA-MARIA (Rezumat engleza)

RESEARCH ON MATERIAL DEGRADATION AT THE CONTINUOUS CASTING (C.C.) OF STEEL

 

TUDOR IOAN ALBERT (Rezumat)

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA DOPANŢILOR ASUPRA PROPRIETĂŢILOR TERMICE ALE UNOR OXIZI COMPLECŞI NANOSTRUCTURAŢI CU APLICAŢII PENTRU MEDIU ŞI ENERGIE VERDE

TUDOR IOAN ALBERT (Rezumat engleza)

STUDIES AND RESEARCHES CONCERNING THE INFLUENCE OF DOPING AGENTS ON THERMAL PROPERTIES OF COMPLEX NANOSTRUCTURED OXIDES WITH APPLICATIONS FOR ENVIRONMENT AND GREEN ENERGY

 

CONSTANTIN IONUT (Rezumat)

STUDII SI CERCETĂRI PRIVIND CO-DEPUNEREA ELECTROCHIMICA A ALIAJELOR MULTI-COMPONENTE

STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE ELECTROCHEMICAL CODEPOSITION OF MULTI-COMPONENT ALLOYS

 

HAZIM F. AL-DULAIMI (Rezumat)

Cercetări asupra posibilității de obținere a compozitelor Al-grafit (particule) în anumite zone ale pieselorCercetări asupra posibilității de obținere a compozitelor


HAZIM F. AL-DULAIMI (Rezumat english)

Research on the possibility of obtaining Al-graphite (particles) composites in certain zones of partsResearch on the possibility of obtaining Al-graphite

 

MUNA N. ISMAEL ISMAEL (Rezumat)

Cercetări privind posibilitatea obținerii pieselor turnate din aliaj de aluminiu cu strat superficial din compozit Al-SiCP

 

MUNA N. ISMAEL ISMAEL (Rezumat  english)

Research concerning the possibility to obtain Al alloy castings with Al-SiC p composite skinResearch concerning the possibility to obtain Al alloy