Mircea Cristian Pantilimon - Rezumat romana

CONCEPTE MODERNE PRIVIND OȚELURILE PENTRU STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A
AUTOVEHICULELOR RUTIERE

Mircea Cristian Pantilimon - Rezumat engleza

MODERN STEEL CONCEPTS FOR THE ROADWORTHINESS STRUCTURE OF ROAD VEHICLES

Claudia Ionela DRĂGAN (TARCEA) - Rezumat romana

MATERIALE NANOSTRUCTURATE CU ROL FOTOCATALITIC IN PROCESELE DE EPURARE A APELOR

Claudia Ionela DRĂGAN (TARCEA) - Rezumat engleza

NANOSTRUCTURED MATERIALS WITH A PHOTOCATALYTIC ROLE IN
THE WATER TREATMENT PROCESSES

 

Carlan (Serban) Beatrice Adriana - Rezumat romana

CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND OBȚINEREA DE NOI ALIAJE CU ENTROPIE
ÎNALTĂ CU PROPRIETĂȚI BIOCOMPATIBILE

 

MATES ILEANA MARIANA (Rezumat engleza)

MODERN, INOVATIVE MATERIALS AND TECHNIQUIES IN CRANIAN SURGERY

MATES ILEANA MARIANA (Rezumat)

MATERIALE SI TEHNICI MODERNE, INOVATIVE IN CHIRURGIA CRANIANA

 

BURDUSEL MIHAIL (Rezumat)

MATERIALE COMPOZITE SUPRACONDUCTOARE PE BAZA DE MGB2 OBTINUTE PRIN SPARK PLASMA SINTERING

BURDUSEL MIHAIL (Rezumat engleza)

SUPERCONDUCTING COMPOZITE MATERIALS BASED ON MGB2 OBTINED BY SPARK PLASMA SINTERING

 

MIHAI BUZATU (Rezumat)

CONTRIBUTII PRIVIND SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR NOI ALIAJE PE BAZA DE TITAN PENTU APLICATII MEDICALE

CONTRIBUTION CONCERNING THE YSNTESIS AND CARACTERIZATION OF A NEW TITANIUM BASED ALLOY FOR MEDICAL APPLICATIONS

 

BUZDUGA RADU (Rezumat)

CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE NOI MATERIALE REFRACTARE CU FUNCTII COMPLEXE, REALIZATE PRIN TEHNOLOGII MODERNE SI UTILIZATE IN INDUSTRIA OTELULUI

BUZDUGA RADU (Rezumat engleza)

RESEARCH REGARDING OBTAINING OF A NEW REFRACTARY MATERIALS WITH COMPLEX FUNCTIONS, MADE THROUGH MODERN TEHNOLOGY AND USED IN STEEL INDUSTRY

 

ANDREI VICTOR (Rezumat)

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE ELABORARE A FONTEI ÎN FURNAL PRIN MICŞORAREA CONSUMULUI SPECIFIC DE COCS METALURGIC ŞI A COSTURILOR DE FABRICAŢIE AL ACESTUIA

ANDREI VICTOR (Rezumat engleza)

OPTIMIZING THE PROCESS OF ELABORATING IRON IN THE BLAST FURNACE BY DECREASING THE COKE SPECIFIC CONSUMPTION AND THE MANUFACTURING COSTS

 

VONICA DENISA (Rezumat)

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND RECUPERAREA CUPRULUI DIN ZGURI ŞI CENUŞI OXIDICE OBŢINUTE DE LA ELABORAREA ALIAJELOR INDUSTRIALE DE CUPRU

VONICA DENISA (Rezumat engleza)

STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE RECOVERY OF COPPER FROM COPPER - OXIDE SLAG RESULTED FROM THE PRODUCTION OF COOPER INDUSTRIAL ALLOYS

 

ILIE ANA-MARIA (Rezumat)

CERCETĂRI PRIVIND DEGRADAREA MATERIALELOR LA TURNAREA CONTINUĂ A OŢELURILOR

ILIE ANA-MARIA (Rezumat engleza)

RESEARCH ON MATERIAL DEGRADATION AT THE CONTINUOUS CASTING (C.C.) OF STEEL

 

 

TUDOR IOAN ALBERT (Rezumat)

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA DOPANŢILOR ASUPRA PROPRIETĂŢILOR TERMICE ALE UNOR OXIZI COMPLECŞI NANOSTRUCTURAŢI CU APLICAŢII PENTRU MEDIU ŞI ENERGIE VERDE

TUDOR IOAN ALBERT (Rezumat engleza)

STUDIES AND RESEARCHES CONCERNING THE INFLUENCE OF DOPING AGENTS ON THERMAL PROPERTIES OF COMPLEX NANOSTRUCTURED OXIDES WITH APPLICATIONS FOR ENVIRONMENT AND GREEN ENERGY

 

 

CONSTANTIN IONUT (Rezumat)

STUDII SI CERCETĂRI PRIVIND CO-DEPUNEREA ELECTROCHIMICA A ALIAJELOR MULTI-COMPONENTE

STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE ELECTROCHEMICAL CODEPOSITION OF MULTI-COMPONENT ALLOYS

 

HAZIM F. AL-DULAIMI (Rezumat)

Cercetări asupra posibilității de obținere a compozitelor Al-grafit (particule) în anumite zone ale pieselorCercetări asupra posibilității de obținere a compozitelor

HAZIM F. AL-DULAIMI (Rezumat english)

Research on the possibility of obtaining Al-graphite (particles) composites in certain zones of partsResearch on the possibility of obtaining Al-graphite

 

MUNA N. ISMAEL ISMAEL (Rezumat)

Cercetări privind posibilitatea obținerii pieselor turnate din aliaj de aluminiu cu strat superficial din compozit Al-SiCP

 

MUNA N. ISMAEL ISMAEL (Rezumat  english)

Research concerning the possibility to obtain Al alloy castings with Al-SiC p composite skinResearch concerning the possibility to obtain Al alloy