Cristina Mădălina TOMA - Rezumat romana

CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND RECUPERAREA ȘI VALORIFICAREA COBALTULUI DIN PASTA ACTIVĂ A BATERIILOR LI-ION/LCO UZATE

Cristina Mădălina TOMA - Rezumat engleza

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDIND THE RECOVERY AND CAPITALIZATION OF COBALT FROM ACTIVE PASTE OF SPENT Li-ion /LCO BATTERIES

 

Mihaela Raluca CONDRUZ - Rezumat romana

Previzionarea și optimizarea caracteristicilor superaliajelor cu bază Ni avansate, prin metode computaționale

 

Mihaela Raluca CONDRUZ - Rezumat engleza

Prediction and optimizing advanced nickel-base superalloys features by computational methods

 

Cernea Alexandru - Rezumat romana

NANOPARTICULE MAGNETICE FUNCȚIONALIZATE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR OSTEO-ARTICULARE

Cernea Alexandru - Rezumat engleza

FUNCTIONALIZED MAGNETIC NANOPARTICLES USED IN THE TREATMENT OF OSTEOARTICULAR DISEASES

 

Pantazi Madalina (Andrei) - Rezumat romana

EVALUAREA ŞI CONTROLUL COROZIUNII MICROBIOLOGICE ÎN INDUSTRIA
PETROLIERĂ PRIN UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV DE PRELEVARE A BIOFILMULUI

Pantazi Madalina (Andrei) - Rezumat engleza

EVALUATION AND CONTROL OF MICROBIOLOGICALLY INFLUENCED
CORROSION IN OIL INDUSTRY USING A BIOFILM SAMPLING DEVICE

 

Anton (Balkan) Irina Varvara - Rezumat romana

Cercetari privind capacitatea inoculanta a Ceriului in fontele cenusii

Anton (Balkan) Irina Varvara - Rezumat engleza

Research of the inoculation capacity of Cerium in gray cast iron

 

Mircea Cristian Pantilimon - Rezumat romana

CONCEPTE MODERNE PRIVIND OȚELURILE PENTRU STRUCTURA DE REZISTENȚĂ A
AUTOVEHICULELOR RUTIERE

Mircea Cristian Pantilimon - Rezumat engleza

MODERN STEEL CONCEPTS FOR THE ROADWORTHINESS STRUCTURE OF ROAD VEHICLES

Claudia Ionela DRĂGAN (TARCEA) - Rezumat romana

MATERIALE NANOSTRUCTURATE CU ROL FOTOCATALITIC IN PROCESELE DE EPURARE A APELOR

Claudia Ionela DRĂGAN (TARCEA) - Rezumat engleza

NANOSTRUCTURED MATERIALS WITH A PHOTOCATALYTIC ROLE IN
THE WATER TREATMENT PROCESSES

 

Carlan (Serban) Beatrice Adriana - Rezumat romana

CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND OBȚINEREA DE NOI ALIAJE CU ENTROPIE
ÎNALTĂ CU PROPRIETĂȚI BIOCOMPATIBILE

 

MATES ILEANA MARIANA (Rezumat engleza)

MODERN, INOVATIVE MATERIALS AND TECHNIQUIES IN CRANIAN SURGERY

MATES ILEANA MARIANA (Rezumat)

MATERIALE SI TEHNICI MODERNE, INOVATIVE IN CHIRURGIA CRANIANA

 

BURDUSEL MIHAIL (Rezumat)

MATERIALE COMPOZITE SUPRACONDUCTOARE PE BAZA DE MGB2 OBTINUTE PRIN SPARK PLASMA SINTERING

BURDUSEL MIHAIL (Rezumat engleza)

SUPERCONDUCTING COMPOZITE MATERIALS BASED ON MGB2 OBTINED BY SPARK PLASMA SINTERING

 

MIHAI BUZATU (Rezumat)

CONTRIBUTII PRIVIND SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR NOI ALIAJE PE BAZA DE TITAN PENTU APLICATII MEDICALE

CONTRIBUTION CONCERNING THE YSNTESIS AND CARACTERIZATION OF A NEW TITANIUM BASED ALLOY FOR MEDICAL APPLICATIONS