Lista membrilor consiliului SD-SIM

 

Director Școală Doctorală

Prof.Dr.Habil.Ing. MICULESCU Florin

 

Membri consiliu Școală Doctorală

Prof.Dr.Habil.Ing. GHIBAN Brândușa

Prof.Dr.Habil.Ing. CSAKI Ioana

Prof.Dr.Habil.Ing. STAN Constantin Stelian

Dr.ing. MUSTAȚĂ Costică

Drd.ing. SCARLAT Cristina - Andreea

Drd.ing. ŞETRARU Mărioara - Gianina


 

Lista conducatorilor titulari SD_SIM

 

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de DOCTORAT in Scoala Doctorala Stiinta si Ingineria Materialelor din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

 

Anexa 1

 

Anexa 2

 

Anexa 3

 

Anexa 4