Hotarâri, metodologii si regulamente aprobate de Senatul UPB si Consililul de Administrație al UPB care privesc desfașurarea și finalizarea anului universitar 2019-2020, având în vedere constrângerile generate de pandemia Covid-19

 

1. HCA_13/10.03.2020 – Hotărâre privind obligativitatea încărcării, în regim de urgență, de către cadrele didactice de predarecercetare a materialelor de curs, seminar, proiect și laborator pe platforma UPB

www.curs.pub.ro

2. HCA_14/11.03.2020 – Hotărâre referitoare la adoptarea unor măsuri de prevenire și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 Coronavirus în UPB

3. HCA_15/14.03.2020 – Hotărâre referitoare la aprobarea unei Proceduri de lucru privind activitățile didactice desfășurate în sistem online

4. HCA_18/07.04.2020 – Hotărâre privind Reglementarea activității personalului didactic auxiliar și nedidactic

5. HCA_19/08.04.2020 – Hotărâre referitoare la derularea, în acest an universitar, a Sesiunilor de Comunicări Științifice în sistem online

6. HCA_23/22.04.2020 – Hotărâre privind desfășurarea probelor de evaluare (examinările) aferente sesiunii de examene din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020 22.04.2020 – Hotărâre privind desfășurarea probelor de evaluare (examinările) aferente sesiunii de examene din semestrul al II-lea al anului universitar 2019-2020

7. Metodologie privind desfășurarea activităților didactice – predare, învățare, evaluare, semestrul II al anului universitar 2019-2020

8. Metodologie privind reglementarea practicii studenților din anul II, III (practica obligatorie), anul IV (practica pentru elaborarea lucrării de licență) – ciclul universitar de licență, anul II (practica pentru elaborarea lucrării de disertație) – ciclul universitar de masterat – anul universitar 2019-2020

9. Metodologie privind reglementarea practicii pedagogice din cadrul DFCD-SSU (licență, masterat, postuniversitar), anul universitar 2019-2020

10. Metodologie privind desfășurarea programelor postuniversitare în sistem online, anul universitar 2019-2020

11. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în învățământul universitar de masterat, anul universitar 2020-2021

12. Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la doctorat, în sistem online, anul universitar 2020-2021

13. Metodologie privind organizarea și desfășurarea susținerii tezelor de doctorat în sistem online, anul universitar 2019-2020

14. Metodologie privind organizarea și desfășurarea susținerii tezelor de abilitare în sistem online, anul universitar 2019-2020

15. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020