ADMITERE DOCTORAT 2020

 

    SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

Înscrierea candidaților

Concurs de admitere

22.06-6.07.2020

7-8 iulie 2020

 

LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI LA STUDII DOCTORALE - SESIUNEA IULIE - 2020

 

LISTA CANDIDATILOR DECLARATI ADMISI LA STUDII DOCTORALE - SESIUNEA SEPTEMBRIE - 2020

 

Plata taxa de inmatriculare Doctorat - 50 lei

 

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Înscrierea candidaților

Concurs de admitere

24.08-11.09.2020

14-15 septembrie 2020

 

Pentru candidații înscriși în sesiunea iunie-iulie 2020, taxa este de 150 lei cu excepția

candidaților care au absolvit un program de masterat în UPB pentru care taxa este 100 lei.

Pentru sesiunea septembrie 2020, taxa de înscrire la concursul de admitere la doctorat este

de 200 lei și se achită la casieria UPB.

 

 Plata taxa de inscriere Doctorat (Admitere)

 

 DOSAR INSCRIERE DOCTORAT

 

Candidatul la concursul de admitere la doctorat depune la secretariatul școlii doctorale

(care coincide cu secretariatul Facultatii Stiinta si Ingineria Materialelor), un DOSAR 

DE ÎNSCRIRE, care trebuie să conțină următoarele documente:

 

1. Cerere de înscriere (Anexa 2).

2. Fişă personală de înscriere (Anexa 3).

3. Curriculum vitae.

4. Lista de lucrări publicate.

 

Documente originale:

– diplome de absolvire (licenţă, masterat);

– suplimente la diploma (licenţă, masterat);

– diploma de bacalaureat;

 

Documente in copie:

– certificat de naştere;

– certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul).

Chitanţă privind plata taxei de înscriere (200 lei).

Copie buletin/carte de identitate.

Declaraţie pe propria răspundere privind neînmatricularea anterioară, pe locuri bugetate,

a studii universitare de doctorat (Anexa 5)

 


 DOCUMENTE UTILE DOCTORAT

 

Anexa 2 – Cerere

Anexa 3 – Fisa inscriere

Anexa 5 – Declaratie

 

 METODOLOGIE

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA

CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT

ÎN SISTEM ONLINE (2020)