Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 313, 060042, Sector 6, anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de Asistent de cercetare științifică – ACS si 2 posturi vacante de Doctorand, normă întreagă, pe perioadă determinată începând cu data de 01.01.2019 până la data de 31 octombrie 2020. Posturile vacante sunt prevazute in cererea de finantare a Proiectului Complex “Obtinerea si expertizarea unor noi materiale biocompatibile pentru aplicatii medicale - MEDICALMETMAT”, Contract PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0239, Nr. contract de finanțare 60PCCDI/2018.

 

Anunt ANCS Concurs Posturi Cercetare Stiintifica